Peter weet welk werk hij graag wil, en toch lukt het niet..
Abby Russchen

Peter worstelt. Momenteel heeft hij geen werk. Hij weet wat hij wil en toch kan hij dat niet omzetten in betaald werk. Peter werkte 9 jaar lang bij een organisatie in een verantwoordelijke functie en had het wel gezien. Hij sleepte zich naar het werk en kwam doodmoe weer thuis. Het gezin leed eronder. Zijn humeur werd er niet beter op. In de avonden en in het weekend had Peter nauwelijks energie om andere dingen te ondernemen.

Voor zijn werk moest hij zich thuis in de avonduren en in het weekend regelmatig voorbereiden, stukken lezen, nadenken over een goede strategie om geformuleerde doelen te bereiken. Hij deed het met plichtsbesef. Hij wilde zijn werk goed doen. Peter besluit uit te zoeken welk werk hem wèl energie geeft.

Peter ervoer zijn leven niet als sprankelend en dat gaf aanleiding om met zijn partner te praten. Uiteindelijk hebben ze samen besloten dat Peter zijn baan zou opzeggen. Zijn partner is momenteel kostwinner en dat gaat prima. Ze hebben afgesproken dat Peter een soort sabbatical neemt van maximaal 2 jaar. In die tijd wil Peter uitzoeken welk werk hem energie geeft, om vervolgens werk te zoeken en te vinden waarmee hij een substantiële bijdrage kan leveren aan het gezinsbudget.

Deze zoektocht is niet eenvoudig en gaat met ups en downs
Een van die ups is het zelfinzicht dat Peter heeft gekregen door het motivatieonderzoek. Hij kent zijn motivatieprofiel. Hij weet waartoe hij intrinsiek gemotiveerd is, wat hij bewust en onbewust te allen tijde nastreeft en welke werkrol hij van nature ten opzichte van mensen in zijn omgeving inneemt. Daarnaast heeft hij helder welke onderwerpen hem interesseren, in welke omstandigheden hij het beste tot zijn recht komt en welke vaardigheden hij van nature en bij voorkeur inzet. Daarnaast heeft Peter gesprekken gevoerd met mensen om zich te oriënteren op verschillende werkzaamheden. Hij heeft een netwerk opgebouwd in de omgeving waarvan hij denkt dat daar zijn toekomstige werk ligt. Maar er zijn ook downs..


Alle ingrediënten zijn aanwezig, of toch niet?
In eerste instantie zou je zeggen dat alle ingrediënten aanwezig zijn om werk te zoeken en te vinden. En toch is dat tot op heden niet gelukt. Peter geeft aan dat hij een onbestemd gevoel heeft, maar hij kan niet concreet maken wat daarvan de oorzaak is. Peter vertelt dat er regelmatig een beeld van een man in bezinning voorbijkomt. Hij vindt het opmerkelijk en weet tegelijkertijd niet wat het betekent. Naar mijn idee is de sabbatical van Peter nog niet afgerond. Kennelijk heeft hij nog tijd nodig om antwoorden te krijgen of een betekenis te vinden voor zijn onbestemde gevoel.
 

Onbewuste factoren zorgen ervoor dat Peter geen werk vindt
Ik ga er altijd vanuit dat de persoon in kwestie, Peter in dit geval, op een goed moment antwoorden vindt op zijn vragen. Alle informatie die hij daarvoor nodig heeft, zijn in hemzelf aanwezig. Het punt is dat niet alle informatie bewust is. Het is dus zaak dat Peter zich bewust wordt van dat wat hem onbewust parten speelt bij zijn huidige onvermogen om werk te vinden.

Het onbestemde gevoel zegt iets over Peter. Het zit nog in zijn onderbewuste en dat kunnen we bewust maken. Het beeld van de man in bezinning is ook een ingang. Ik zal Peter vragen hoe het beeld er concreet uitziet. Ik zal hem vragen vrij te associëren op het beeld. Ik zal Peter adviseren wandelingen in de natuur te maken. Het liefst alleen, zodat hij niet wordt afgeleid.  

Vervolgstappen naar een fijner leven
Ik weet nog niet hoe het verder gaat met Peter. Het proces is bij iedereen verschillend. Nieuwsgierig naar het vervolg blijf ik vragen stellen en aanmoedigen. Liefdevol en met aandacht mag ik de ander begeleiden bij het ontdekken van zichzelf door weer een stukje onderbewuste bewust te maken. Peter kan met dat wat bewust is geworden vervolgstappen zetten naar een fijner leven met zichzelf en met zijn omgeving.

Ben jij benieuwd naar wat jou intrinsiek motiveert?
Wil je weten wat je bewust en onbewust te allen tijde nastreeft en in welke werkrol jij je werk wil doen? Heb jij vragen waar je een, twee, drie geen antwoord op hebt en wil je serieus onderzoeken welke betekenis die voor jou hebben? Wil je antwoorden op vragen en daarin begeleid worden op een liefdevolle en aandachtige manier?
Mail een bericht naar abby@cirkelloopbaan.nl of bel 058 2138680. Dan maken we een afspraak voor een oriënterend en verkennend gesprek.