Privacybeleid

 

Cirkel heeft haar privacybeleid opgesteld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort de AVG die vanaf 25 mei 2018 in werking treedt.

 

Klanten die een traject volgen bij Cirkel wordt, middels het ondertekenen van een formulier, instemming gevraagd voor het verwerken van persoonsgegevens. De instemming heeft direct betrekking op persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om het traject, zoals beschreven in de opdrachtbevestiging, te volgen. Zonder deze toestemming is het volgen van een traject bij Cirkel niet mogelijk.

 

3 jaar na het laatste contact in het kader van het traject worden alle persoonsgegevens verwijderd. Na een termijn van 3 jaar sluit Cirkel uit dat er aanvullende vragen komen met betrekking tot het gevolgde traject.

 

Personen die het e-book aanvragen verlenen Cirkel toestemming eenmalig het opgegeven e-mailadres te gebruiken voor het opsturen van het e-book.

Personen ontvangen de nieuwsbrief | mailings wanneer zij expliciet aangeven dat zij deze willen ontvangen. Zij hebben altijd de optie om aan te geven dat zij de nieuwsbrief | mailing niet langer willen ontvangen. Zodra een persoon aangeeft de nieuwsbrief | mailing niet meer te willen ontvangen worden zijn of haar persoonsgegevens verwijderd uit het e-mailmarketingprogramma.

 

Gegevens die Cirkel verkrijgt via de formulieren van de website worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor het formulier dient. Wanneer dat doel volbracht is worden de persoonsgegevens verwijderd.

Cirkel heeft tevens een ‘register van verwerkingsactiviteiten’ gemaakt. Deze kan Cirkel aan de toezichthoudende autoriteit, bij controle laten zien.