Een praktijkvoorbeeld waarin Human Design uitkomst biedt.

Jeannet is 45 jaar en werkt met veel plezier in het onderwijs. Sinds haar 25ste en na haar lerarenopleiding heeft ze werkervaring opgedaan op 3 verschillende scholen.

Jeannet heeft een vraag!

Ergens in haar achterhoofd blijft, een gevoel van onbehagen, een vermoeden, een stemmetje haar bezig houden. Het heeft te maken met haar energie. Ze is heel vaak moe. Ze heeft verschillende acties ondernomen maar de vermoeidheid blijft.  

Een aantal jaren geleden heeft Jeannet met een coach deze vraag onderzocht en het enige wat daaruit kwam is dat Jeannet in haar werk taken heeft die haar geen energie geven. Deze taken horen bij haar werk als docent. Ze wil en kan deze niet afstoten. Daarnaast is de tijdsbesteding minimaal en ze kan deze wegstrepen in verhouding met haar energie-gevende taken.

Jeannet raakt steeds meer overtuigd dat het wat anders moet zijn.

Jeannet komt met dit verhaal bij mij en ze is heel nieuwsgierig naar haar Human Design. Human Design geeft informatie over wie jij van nature bent.  Ze heeft er wat over gehoord en gelezen en hoopt dat de informatie die ze van mij over haar Human Design kaart krijgt, haar helpen. Dat ze een antwoord krijgt op haar vraag.

Jeannet is een intelligente vrouw. Ze heeft na haar VWO een lerarenopleiding gedaan voor Wiskunde. Ze was 2e graad bevoegd en inmiddels heeft ze ook haar 1e graad bevoegdheid. Ze is getrouwd met Arjan en samen hebben ze een eeneiige tweeling. Beide kinderen zitten in groep 8 van de lagere school.    

Vanaf de geboorte van de kinderen, hebben Jeannet en Arjan een verdeling gemaakt van taken in en om huis en over de zorg van de kinderen. Beide hebben een evenredig aandeel en samen houden ze het gezin draaiende.

De eerste jaren in het lesgeven waren moeizaam: de voorbereidingen, het nakijkwerk en haar motivatie om in de lessen regelmatig iets bijzonders te doen kosten veel tijd. Ze kreeg steun van haar leidinggevende en collega’s. Ze hadden oog en oor voor haar dilemma’s en gaven haar tips hoe ze haar werk kon organiseren. Met moeite kon ze haar tijd die ze bestede aan werk beheersen.

Na een verhuizing solliciteerde ze op een school in haar woonplaats. Deze keuze bleek geen goede voor Jeannet. De sfeer was niet fijn. Het had een negatieve invloed op haar werkplezier. Na een jaar bood een andere sollicitatie uitkomst. Ze kon beginnen met een tijdelijke baan op een school niet ver weg van haar woonplaats. De match was uitstekend en ze was superblij toen het tijdelijke contract werd omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. En toch …….

Jeannet bleef last houden van vermoeidheid. Ze baalt ervan en snakt naar een leven zonder voortdurende vermoeidheid.

Van Jeannet heb ik haar geboorteplaats, haar geboortedatum en geboortetijd doorgegeven gekregen. Aan de hand van deze informatie kan ik haar Human Design Kaart maken. In een Human Design Consult bespreek ik 2 onderwerpen: de energie-type en de open-centra. Informatie over deze 2 onderwerpen zijn de basis en met die informatie kan de Human Design uitkomsten bieden voor vragen waarmee een klant komt.

De vraag van Jeannet gaat over haar vermoeidheid. Met de Human Design Kaart van Jeannet voor me zie ik dat een aantal centra niet gekleurd worden weergegeven. Ik weet dat de Human Design een aantal specifieke centra die gekleurd worden weergegeven interpreteert als energieleverancier. En dus ga ik vragen stellen aan Jeannet. Vragen die betrekking hebben op die specifieke energieleverende centra. Vragen die, naast de Human Design Kaart van Jeannet, informatie opleveren over de mate van haar energie.

In de praktijk weten we allemaal dat er mensen zijn die energieker zijn dan anderen. Maar in onze socialisatie wordt dat niet altijd erkent. In veel gezinnen is hard werken de norm, ongeacht de mate van energie die je van nature hebt. Het gevolg is vaak dat die mensen stemmetjes in hun hoofd hebben dat zegt dat ze hard moet werken om geld te verdienen of dat ze beslist een fulltimebaan moet hebben. Niet zelden raken deze mensen overbelast en putten zichzelf uit.  

Voor Jeannet was een ook een vanzelfsprekende zaak dat ze fulltime werkte. Haar Human Design Kaart geeft aan dat haar energieniveau veel lager ligt dan de meeste mensen. Dat inzicht luchtte haar enorm op. Ze ervaarde de uitkomst van het gesprek als een bevestiging van haar vage vermoedens.

Hoe ze het gaat oplossen weet ze nog niet. Ze gaat erover nadenken en thuis met Arjan bespreken. Ook noemde ze haar leidinggevende. Wellicht kan ze een aantal extra taken of lesgevende uren afstoten.

Human Design is een waardevol instrument om informatie te verzamelen. Wie ben jij van nature?  De informatie die de Human Design Kaart geeft kan jou helpen om te leven volgens je ware natuur. Human Design formuleert voor iedereen een handleiding die je kunt zien als een richtlijn om dat wat in potentie in jouw aanwezig is, beter te benutten.

Mijn doel tijdens een Human Design Consult is dat jij voor jezelf ‘ankerpunten’ of ‘controlevragen’ formuleert. Deze ankerpunten of controle vragen kan je gebruiken in verschillende situaties. Situaties die voor jou aanleiding zijn om ze in te zetten. Situaties waarbij je nu of in de toekomst anders wil reageren/handelen/doen dan je voorheen deed.

Hoe meer je weet van jezelf, des te bewuster kan je keuzes maken. Keuzes die jou helpen om een fijn leven te hebben.    

Bron: Human Design – de blauwdruk van je leven

Contact

Telefoon

058 213 86 80
06 465 359 20

E-mail

abby@cirkelloopbaan.nl

Adres

Spanjaardslaan 160, 8916 AC Leeuwarden