‘Patronen’ die niet (meer) functioneel zijn, hoe ga je daarmee om? 

‘Een patroon’ is gedrag wat iemand, min of meer automatisch, laat zien als reactie op een specifieke situatie. Iedereen heeft patronen die we in onze socialisatie hebben aangeleerd omdat ze een bepaalde functie hadden. Deze patronen zijn heel vaak, jaren later, in ons werk destructief. Je merkt dat iets niet werkt of dat je iedere keer ergens tegenaan loopt. Omdat het gedrag van de patronen zo verinnerlijkt is, hebben we niet in de gaten dat een patroon de oorzaak kan zijn. Pas als je bewust wordt van je gedrag en de aanleiding van dat gedrag kan je keuzes maken om het patroon aan te passen.

De eerste stap om ‘patronen’ die niet (meer) functioneel zijn te veranderen is bewustwording!  

Een voorbeeld: Je werkt bij een bedrijf dat overwerk normaal vindt. Jouw ‘patroon’ is ‘ik doe niet moeilijk’. Je leidinggevende neemt dankbaar gebruik van jouw ‘patroon’ en in de praktijk werk je meer dan je collega’s over. Je gezin klaagt dat je zo weinig thuis bent. Je vindt het vervelend voor je gezin maar ‘je wilt niet moeilijk doen’ naar de leidinggevende. In dit soort situaties kan je het gevoel hebben dat je niemand tevredenstelt. En dat gevoel zuigt veel energie op. Op het moment dat je bewust wordt dat je het patroon ‘ik doe niet moeilijk’ hebt, kan je met je leidinggevende gaan praten en afspraken maken over de mate van overwerk.

Disfunctionele patronen kunnen ook invloed hebben op je loopbaan. Zelf was ik vanaf mijn 13e overtuigd dat ik verpleegkundige wilde worden. Thuis zorgde ik veel, de omstandigheden waren dusdanig en ik heb die rol op me genomen. Mijn directe omgeving zag mij in een rol, die ze als natuurlijk hebben geïnterpreteerd. Het patroon ‘ik vind zorgen leuk’ is hier ontstaan en daarna werd altijd gezegd dat ik verpleegkundige zou moeten worden. Ik wist niet beter en ik heb mezelf nooit kritische vragen gesteld of ik dat wel wilde. De eerste schooldag op de hbo-verpleegkunde moesten we onze motivatie op papier zetten. Ik kon geen letter op papier zetten. Het duurde vervolgens nog anderhalf jaar voordat ik me bewust werd van het patroon: ‘ik vind zorgen leuk’. Dit patroon was ontstaan, door omstandigheden en was niet intrinsieke gemotiveerd. 

Voor een loopbaan- of een studiekeuze is onderzoek naar je intrinsieke motivatie waardevol. Heel vaak worden ‘patronen’ die in de socialisatie ontstaan en niet intrinsiek gemotiveerd zijn, blootgelegd. Vaak is het ontluisterend voor de klant en een opluchting om daarna keuzes te maken die recht doen aan de eigen unieke intrinsieke motivatie. 

Voor meer informatie bel of mail 06 46535920, abby@cirkelloopbaan.nl.