Als ondernemer met personeel wil je maar één ding: Medewerkers die zich maximaal inzetten om samen de ondernemersresultaten te realiseren. Dat kan met een dreamteam waarin alle medewerkers, van schoonmaker tot directeur, zich betrokken voelen bij de onderneming en dié functie uitvoeren waarvoor ze echt gemotiveerd zijn.  Maar hoe weet je of jouw medewerkers gemotiveerd zijn en op de juiste plek zitten?


Waaraan herken je gemotiveerde medewerkers?

  • Gemotiveerde medewerkers leveren meer kwaliteit. Gemotiveerde medewerkers zijn mensen die hun werk zo goed mogelijk willen doen. Zij willen weten welke doelen en kwaliteitsstandaarden behaald moeten worden en zullen ernaar streven deze ook te halen en liefst nog wat meer dan dat!
  • Gemotiveerde medewerkers zijn bereid zich extra in te spannen. Ze doen net iets meer dan gevraagd. 
  • Gemotiveerde medewerkers hebben minder leiding en begeleiding nodig. Zij houden hun eigen prestaties in de gaten. Met een algemeen geformuleerde opdracht kunnen zij vaak zelfstandig aan de slag. Ze hoeven minder gestuurd en gecorrigeerd te worden.
  • Gemotiveerde collega’s zijn prettige collega’s en vriendelijk tegen klanten. Ze zijn gezelliger en vrolijker op het werk. Zij denken in oplossingen en voelen zich gewaardeerd door collega’s en leidinggevende.
  • Gemotiveerde medewerkers zorgen voor minder personeelsverloop. Medewerkers die gemotiveerd hun werk doen zullen trouw zijn aan het bedrijf waarvoor ze werken en zullen niet snel een andere baan zoeken.


Hoe maak je motivatie van je medewerkers inzichtelijk?

Naast de basale drijfveren van mensen in het algemeen heeft ieder mens zijn eigen innerlijke aard persoonlijke motivaties. Dat geldt ook voor medewerkers. Die innerlijke aard is onveranderlijk en zit in ons allemaal. Onze innerlijke motivatie is dus altijd aanwezig, en kan ‘ontdekt’ worden. De zoektocht hiernaar gaat niet altijd vanzelf.

Onze zelfkennis is beperkt
Vaak vragen we een medewerker wat hij wil, wat hij kan of wie hij is. Maar niet iedere medewerker heeft de zelfkennis om die vragen goed te kunnen beantwoorden. Bij doorvragen blijkt dat veel mensen zichzelf minder goed kennen dan ze zelf dachten. Daarnaast worden eigen motivaties ingekapseld door invloeden van buitenaf. Bijvoorbeeld door familie, vrienden, religie en media.

MotivatieProfiel
Ik maak de persoonlijke motivaties van je medewerkers inzichtelijk met behulp van de SIMA® methode. Dat doe ik door samen met de medewerker ‘achteruit te kijken’ en die activiteiten in kaart te brengen die hij of zij met veel voldoening en plezier heeft gedaan. Met als resultaat een persoonlijk motivatieprofiel van de medewerker. Dit motivatieprofiel is geen momentopname maar heeft een blijvende waarde.

Op weg naar een dreamteam!

Dit inzicht is ook de eerste stap naar het formeren van het dreamteam van je bedrijf. Hoe de volgende stappen naar het dreamteam van je onderneming eruit kunnen zien lees je in mijn blog van augustus!


Wil jij aan de slag met je dreamteam?


Bel met Abby Russchen 06 46535920 of mail abby@cirkelloopbaan.nl