De juiste persoon op de juiste plek, dat is de formule voor je Dreamteam, zoals je in de blog Dreamteam voor je onderneming- deel 1, kunt lezen.

De essentie van die formule is dat je de intrinsieke motivaties van je medewerkers leert kennen. Die motivaties moeten matchen met de functie van de medewerkers. Zitten je medewerkers eenmaal op de juiste plek, dan is het zaak om hen gemotiveerd te houden. Dat is een continu proces. De volgende 12 aandachtspunten zijn handvatten die jou kunnen helpen bij dat proces!

1. Toon interesse in de medewerker.
Zorg dat je als ondernemer weet wat er speelt bij je medewerkers. Toon belangstelling voor de gezondheid, de thuissituatie of familieomstandigheden van de medewerker. Het hoeven echt geen lange gesprekken te zijn.  Een blik of een schouderklopje is vaak al genoeg.

2. Betrek je medewerkers bij je ondernemingsdoelstellingen
Laat medewerkers meepraten, meebeslissen over je ondernemingsdoelen en de manier waarop je deze wil realiseren. Vraag de medewerker wat zijn/haar bijdrage zal zijn. Hierdoor voelt de medewerker zich medeverantwoordelijk. Uit onderzoek weten we dat medewerkers hun bijdrage groter inschatten als je hen vraagt wat zij zelf kunnen betekenen.     

3. Ontwikkelingsperspectief
Zorg ervoor dat je medewerkers zich blijven ontwikkelen. Stem het ontwikkelingspad af op de huidige én toekomstige behoeften van je bedrijf. ‘Ontwikkelen’ heeft een aantal functies. Het heeft direct invloed op kennis, kunde en vaardigheden van een medewerker. Indirect zorgt het ervoor dat een medewerker alert blijft en in kan spelen op veranderingen.

4. Faciliteer je medewerkers.
Zorg ervoor dat alle middelen die medewerkers nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen ook beschikbaar zijn.

5. Maak complimenten.
Een compliment is snel gemaakt en kost niets. Het rendement is vele malen groter dan de investering. Medewerkers die een compliment krijgen voelen zich gewaardeerd.  

6. Sta open voor feedback en kritiek
Luister naar wat je medewerkers te zeggen hebben. Zorg dat je bereikbaar bent. Jouw medewerkers hebben dagelijks, 8 uren per dag, te maken met dingen die goed gaan en beter kunnen. Ze bedenken oplossingen of weten vanuit de praktijk wat beter kan. Geef je medewerkers hiervoor ook de mogelijkheden!

7. Vertrouwen en verantwoordelijkheid
Medewerkers mogen fouten maken. Fouten dienen besproken te worden. Alle partijen kunnen daarvan leren.    

8. Stimuleer samenwerken
1 + 1 = > 2. Medewerkers die met elkaar overleggen, inspireren elkaar. Er ontstaan nieuwe ideeën, oplossingen en kansen die waardevol zijn voor de onderneming.

9. Wees duidelijk en eerlijk over je verwachtingen
Check vervolgens regelmatig of je medewerkers weten wat jij van hen verwacht, simpelweg door het hen te vragen.

10. Geef het goede voorbeeld
Medewerkers houden jou in de gaten en nemen een voorbeeld aan je! Geef dus het goede voorbeeld!

11. Humor!
Plezier op het werk bevordert de werklust.

12. Eerlijke beloning
Een medewerker hoeft echt niet het onderste uit de kan te hebben. Het is wel belangrijk dat de beloning voor het werk redelijk is.

Dit zijn de bouwstenen voor het onderhouden van een Dreamteam. Jij hebt daar als ondernemer of leidinggevende grote invloed op.  Laat die kans niet lopen!

Hoe krijg en behoud je gemotiveerd personeel? 
De juiste persoon op de juiste plek binnen je bedrijf: hoe krijg je dat voor elkaar? En hoe kom je aan gemotiveerde medewerkers en hoe zorg je er vervolgens voor dat zij gemotiveerd blijven? Abby is gespecialiseerd in het oplossen van deze vraagstukken.

Hulp nodig? Neem gerust contact met haar op! 
Abby Russchen: 06 46535920 of mail abby@cirkelloopbaan.nl