Medewerkers die hun werk met plezier doen zijn gemotiveerd. Ik ben nog nooit een projectleider tegen gekomen die geen gemotiveerde medewerkers in zijn team wil! Een projectteam waarin alle medewerkers met plezier werken levert domweg véél betere prestaties. Ik heb de indruk dat hier nog veel winst te behalen is. 

Ik kom namelijk nog veel mensen tegen die hun werk niet met plezier doen. Vaak heeft dat te maken met werkzaamheden die veel energie opslurpen. Of met het feit dat medewerkers in een rol zitten die niet bij hen past. Of medewerkers hebben geen invloed op een proces, terwijl het hebben van invloed juist zo motiverend werkt. Al met al is de match tussen de medewerker en de werkzaamheden niet optimaal of zelfs ronduit slecht. 

Uit tal van onderzoeken blijken de voordelen van gemotiveerde medewerkers.


Wat zijn precies de voordelen van gemotiveerde medewerkers?

  • Gemotiveerde medewerkers leveren meer kwaliteit. Gemotiveerde medewerkers zijn mensen die hun werk zo goed mogelijk willen doen. Zij willen weten welke doelen en kwaliteitsstandaarden behaald moeten worden en zullen ernaar streven deze ook te halen en liefst nog een stapje meer!
  • Gemotiveerde medewerkers zijn bereid zich extra in te spannen. Ze doen net iets meer dan gevraagd. 
  • Gemotiveerde medewerkers hebben minder leiding en begeleiding nodig. Zij houden hun eigen prestaties in de gaten. Met een algemeen geformuleerde opdracht kunnen zij vaak zelfstandig aan de slag. Ze hoeven minder gestuurd en gecorrigeerd te worden.
  • Gemotiveerde collega’s zijn prettige collega’s, ze zijn vriendelijk tegen klanten. Ze zijn gezelliger en vrolijker op het werk. Zij denken in oplossingen en voelen zich gewaardeerd door collega’s en leidinggevende.
  • Gemotiveerde medewerkers zorgen voor minder personeelsverloop. Medewerkers die gemotiveerd hun werk doen zullen trouw zijn aan het bedrijf waarvoor ze werken en zullen niet snel een andere baan zoeken.

Hoe maak je motivatie van je medewerkers inzichtelijk?
Ieder mens heeft een unieke aard waaruit zijn persoonlijke motivaties voortvloeien. Die unieke aard is onveranderlijk en zit in ons allemaal. Onze persoonlijke motivatie is dus altijd aanwezig, en kan ‘ontdekt’ worden. De zoektocht naar de persoonlijke motivatie gaat niet altijd vanzelf.

Onze zelfkennis is beperkt
Vaak vragen we een medewerker wat hij wil, wat hij kan of wie hij is. Maar niet iedere medewerker heeft de zelfkennis om die vragen goed te kunnen beantwoorden. Bij doorvragen blijkt dat veel mensen zichzelf minder goed kennen dan ze zelf dachten. Daarnaast worden eigen motivaties ingekapseld door invloeden van buitenaf. Bijvoorbeeld door familie, vrienden, religie en media.

MotivatieProfiel
Ik maak de persoonlijke motivaties van medewerkers inzichtelijk met behulp van de SIMA® methode. Dat doe ik door samen met de medewerker ‘achteruit te kijken’ en die activiteiten in kaart te brengen die hij of zij met veel voldoening en plezier heeft gedaan. Met als resultaat een persoonlijk motivatieprofiel van de medewerker. Dit motivatieprofiel is geen momentopname en heeft een blijvende waarde.

Op weg naar een gemotiveerd projectteam!
Stel dat je medewerkers zelfinzicht hebben gekregen dankzij hun persoonlijk MotivatieProfiel. Dan zijn ze in staat om de werkzaamheden van diverse projecten naast hun MotivatieProfiel te leggen. Zodra er voldoende overlap is melden ze zich aan voor het betreffende project. 


Een projectteam met collega’s die de werkzaamheden van het project gemotiveerd en met plezier uitvoeren is hiermee gegarandeerd. De investering in een Motivatieprofiel voor elke collega betaalt zich zo dubbel en dwars terug! 


Gun jij jouw medewerkers werk dat ze met plezier doen?

Bel met Abby Russchen 06 46535920 of mail abby@cirkelloopbaan.nl