Het doel van baanboetseren is dat je méér werkplezier krijgt. Dat is een hoog goed, want meer werkplezier is goed voor jou en je eventuele werkgever. De effecten van baanboetseren zijn dat je het werk als meer betekenisvol zal ervaren en dat je je meer identificeert met je werkzaamheden. Baanboetseren kan een bijdrage leveren aan jouw werkplezier!

Wat is baanboetseren precies?
Baanboetseren houdt in dat je aanpassingen doet in je werk, waardoor het werk beter aansluit bij wie je bent, wat je wil en wat je kan. Dat doe je op eigen initiatief. Met baanboetseren initieer jij als werkende zélf veranderingen in je taakeisen en werkmiddelen.

Hoe ziet een proces van baanboetseren eruit?

Ken je zelf
Het proces van baanboetseren begint bij het kennen van jezelf. Wat is je drijfveer en wat streef je bewust en onbewust te allen tijde na? Wat zijn de vaardigheden die je bij voorkeur inzet? Welke rol past het beste bij je? In welke omstandigheden kom je het beste tot je recht? Waar krijg je energie van?

Huidige werkzaamheden
Vervolgens breng je je huidige werkzaamheden in kaart. Om welke werkzaamheden gaat het? Welke taken maken deel uit van je werkzaamheden? Wat wordt van jou verwacht? Welke rol vervul je? Maak een week- of maandoverzicht en schets wat je doet en hoeveel tijd je daaraan besteedt.

Matchen en keuzes maken
Leg de kennis over jezelf naast het overzicht van je huidige werkzaamheden. Wat valt je op? Welke kwaliteiten en talenten zet je in bij je huidige werkzaamheden? Welke kwaliteiten en talenten kun je momenteel niét inzetten? In hoeverre zijn de werkzaamheden die niet met jou matchen van belang voor de organisatie? Je kunt een assenstelsel maken: Energie versus organisatiebelang. Op deze manier maak je inzichtelijk waar je aanpassingen kunt doen zonder dat dit nadelige effecten heeft voor de organisatie.

Plan maken
Maak nu een plan. Wat ga je nu werkelijk doen? Met welk onderdeel in je werk wil je aan de slag? Wat wil je bereiken? Welk resultaat moet de aanpassing opleveren? 

Aanpassingen in je werk kun je op 4 gebieden aanbrengen:
1    Taken: takenpakket of aanpak;
2    Relaties: interacties en betrokkenen;
3    Context: tijd en plaats;
4    Mentaal: betekenis en beleving.

Overleg je voorgenomen aanpassingen met je leidinggevende. Ik kan me overigens niet voorstellen dat een leidinggevende erop tegen is dat een werknemer zijn werkzaamheden aanpast voor het bereiken van meer werkplezier!

Uitvoeren
Deel met anderen wat je gaat doen. Vertel over je plannen en informeer hoe de uitvoering verloopt. Geef jezelf de tijd om te wennen en te ervaren. Tenminste 40 dagen lang!

Evalueren
Jouw ervaringen zijn het gevolg van de aanpassingen die je gedaan hebt. Daarnaast is het opdoen van ervaringen voor sommige mensen dé manier om te ontdekken en te leren. Wat hebben de aanpassingen je opgeleverd? Hebben de aanpassingen voldoende effect? Geven ze je meer werkplezier?

Baanboetseren is een krachtige methode om meer werkplezier te realiseren. In relatief kleine stappen, ontdek je gaandeweg welke aanpassingen jou meer energie opleveren. Ook je eventuele werkgever heeft hier veel profijt van. Want een werknemer die werkzaamheden uitvoert die aansluiten op haar of zijn talenten en vaardigheden is energieker, productiever, klantgerichter, levert hogere kwaliteit en is minder geneigd naar een andere werkgever over te stappen.  


Ben je zelfstandige, werknemer of werkgever en wil je meer informatie over baanboetseren / job crafting?
Bel met Abby Russchen 06 46535920 of mail  abby@cirkelloopbaan.nl