Geeske heeft een belemmerende overtuiging, en dat is knap lastig. In haar werk, tijdens vergaderingen en in een gesprek met een potentiële klant spreekt een innerlijk stemmetje ‘dit kan ik niet’. Terwijl ze weet dat ze het wél kan. En toch, komt met enige regelmaat, onverwachts de gedachte ‘dit kan ik niet’ in haar op.

Een belemmerende overtuiging is een gedachte die disfunctioneel is. 
Het weerhoudt je vaak om acties te ondernemen waarvan je weet en vindt dat ze goed zijn om te doen. Het verlamt je als het ware.

Wat zou het mooi zijn als Geeske haar belemmerende overtuiging ‘dit kan ik niet’ kwijt zou raken! Dat ze alle acties waarvan ze weet en vindt dat ze goed zijn om te doen, zonder belemmeringen uit kan voeren. Dat ze niet meer bang hoeft te zijn dat die onverwachte negatieve gedachte haar parten gaat spelen.

Een van de methodes die ik inzet om klanten met belemmerende overtuigingen te helpen, is de Sedona Methode. In deze methode staat ‘loslaten’ centraal. Gedachten en overtuigingen zijn van onszelf. Dat betekent dat we daar zelf invloed op hebben.

In het geval van een belemmerende overtuiging zijn we de regie op onze eigen gedachten kwijtgeraakt.
De Sedona Methode reikt ons een manier aan waarmee we de regie over onze gedachten weer in handen krijgen.

De basisgedachte van de Sedona Methode is dat onze overtuigingen alleen in de eigen mindset bestaan en dus geen waarheden zijn. Als de overtuigingen niet echt waar zijn, kun je er afstand van doen. Het klinkt simpel, en als je er ervaring mee hebt opgedaan ís het ook simpel.

Wanneer wij negatieve gevoelens ervaren drukken wij ons uit met zinnen als: ‘Ik ben bang’, ‘Ik ben boos’, ‘Ik ben verdrietig’. Wat we eigenlijk willen zeggen is niets anders dan dat dit ons gevoel is. We voelen ons bang, boos of verdrietig. Hierdoor nemen we iets meer afstand en vereenzelvigen we ons niet met die negatieve gevoelens. Ze zijn geen ‘vast onderdeel’ van ons ‘ik’.  

De Sedona Methode zet deze wetenschap in bij het ‘proces van loslaten’. Dat gebeurt aan de hand van 5 basisvragen:

1. Focus op een onderwerp waar je je beter over wilt voelen en sta jezelf toe te voelen wat je voelt. Wat het ook is, op dit moment.

 Vraag aan jezelf: wat is mijn gevoel nu, op dit moment, over dit onderwerp?

2. Verwelkom het gevoel en ook alle sensaties of gevoelens die erbij komen (geluiden, beelden, gedachten) en sta alles wat je ervaart toe om er te zijn.

 Vraag aan jezelf: kan ik mezelf toestaan dit gevoel welkom te heten?

3. Vraag aan jezelf: kan ik dit gevoel laten gaan? Of kan ik dit gevoel loslaten?

 De vraag heeft niets anders om het lijf dan jezelf af te vragen of het voor jou mogelijk is om dit gevoel inderdaad los te laten. ‘Ja’ en ‘nee’ zijn beide acceptabele antwoorden. Beantwoord de vraag met een minimum aan gedachten en zo goed mogelijk zonder met jezelf in discussie te gaan. Vraag je niet af waarom je juist ‘ja’ of ‘nee’ zou moeten zeggen en wat de consequenties daarvan zijn. Zeg gewoon ‘ja’ of ‘nee’.

4. Vraag aan jezelf: Wil ik het gevoel laten gaan/loslaten?

 Probeer ook hier zo goed mogelijk weg te blijven van een innerlijke discussie. Bedenk dat je dit proces te allen tijde voor jezelf doet, met als doel helderheid voor jezelf en de vrijheid van kiezen. Het doet er niet toe of het gevoel gerechtvaardigd is of ‘goed’.
Als het antwoord ‘nee’ is, stel jezelf de vraag: ‘Wil ik liever dit gevoel hebben, of wil ik liever vrij zijn?’ Ongeacht je antwoord ga je door naar de volgende stap.

5. Vraag aan jezelf: Wanneer?
Dit is een uitnodiging om het gevoel nu, op dit moment, te laten gaan. Bedenk dat loslaten, laten gaan een beslissing is die je kunt nemen op ieder moment waarop jij dat wilt.

6.Herhaal de vijf stappen zo vaak als nodig is, totdat je bevrijd bent van het gevoel waarmee je dit stappenplan bent begonnen.

Misschien klinkt het nog een beetje abstract of ongeloofwaardig. Als je de methode toepast, ga je al snel ervaren dat er iets verandert. Soms op een andere manier dan je verwacht had. Geeske bijvoorbeeld wachtte op een signaal. Een soort ‘plop’ op het moment dat ze het gevoel had losgelaten. Maar dat gebeurde niet. Wel ontdekte Geeske na verloop van tijd dat de belemmerende overtuiging ‘ik kan dit niet’ wegbleef. En dat vond ze heel erg fijn.

Het loslaten van haar belemmerende overtuiging heeft Geeske heel veel opgeleverd.
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je zelf bevrijd voelen van negatieve gedachten? 
Bel 058 2138680 of 06 46535920. Mailen kan ook: abby@cirkelloopbaan.nl