Privacy beleid

Cirkel zet zich in voor de bescherming van je privacy en zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die je met Cirkel deelt zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Cirkel zorgt ervoor dat de gegevens die je aan Cirkel verstrekt, uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden die beschreven zijn in deze privacyverklaring. Cirkel houdt zich daarbij aan relevante wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Heb je hier vragen over, dan kun je Cirkel bereiken via info@cirkelloopbaan.nl.

Persoonsgegevens die Cirkel verwerkt

Cirkel verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Cirkel verstrekt, door bijvoorbeeld het plaatsen van een bestelling of het aanmelden op de nieuwsbrief.

Daarnaast gebruikt Cirkel functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Toestemming is voor deze cookies niet vereist, vandaar dat je ook geen cookiebanner vindt op de website van Cirkel. Cookie instellingen kun je altijd zelf wijzigen in je webbrowser.

Doel en grondslag van de verwerking

De persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het verwerken van je bestelling; je de gewenste dienst aan te kunnen bieden; je aan te melden voor de workshop; om klachten en terugvorderingen te verwerken en/of voor de klantenservice, bijvoorbeeld het beantwoorden van vragen.

Daarnaast gebruiken wij de persoonsgegevens om je op de hoogte te houden van de diensten, nieuws, tips en ontwikkelingen van Cirkel, door middel van de nieuwbrief. Voor de nieuwsbrief heb je je aangemeld of ontvang je omdat je al eerder diensten hebt afgenomen van Cirkel. Voor de nieuwsbrief kun je je altijd afmelden via een link in de mail. Voor het versturen van de nieuwsbrief, marketing mail en/of overige informatie geef je ondubbelzinnige toestemming.
Gegevens die automatisch worden verzameld door de website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Soort persoonsgegevens

Afhankelijk van onze samenwerking vind je hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Cirkel mogelijk kan verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Bankrekeningnummer
• Gegevens over je activiteiten op onze website
• Gegevens over je activiteit op onze Facebookpagina
• Bestelhistorie

Bijzondere persoonsgegevens
die Cirkel verwerkt
Cirkel verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens.

Cirkel is beheerder van een Facebookpagina. Bij iedereen die deze pagina’s bezoekt, ook als je geen Facebookaccount hebt, worden cookies geplaats door Facebook Insights (de analytics van Facebook). In de basis worden enkel anonieme statistieken verzameld door Facebook. De cookies van Facebook blijven 2 jaar actief, tenzij eerder door jezelf gewist.

Cirkel geeft, met uitzondering van de nieuwsbrief/email software/analytics en facebook, geen persoonsgegevens door vanuit Nederland naar landen buiten de EU, Indien er persoonsgegevens doorgegeven worden naar landen buiten de EU, gebeurt dit enkel naar bedrijven die gecertificeerd zijn voor het EU-US Privacy Shield.

Informatieoverdracht via het internet

Omdat het internet een wereldwijd netwerk is, wordt er bij verzameling en verwerking van persoonsgegevens via het internet, informatie overgedragen in een internationale context. Door deze website te gebruiken en door elektronisch met Cirkel te communiceren, onderken je dat Cirkel op deze manier persoonsgegevens verwerken en verklaar je je hiermee akkoord.

Bewaartermijn

Cirkel bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.
• Contactgegevens via de website/mail (vraag/offerte): maximaal 7 jaar.
• Klantprofiel (contactgegevens): maximaal 7 jaar of zolang je klant van ons bent.
• Nieuwsbriefinschrijving: tot uitschrijving.
• Gegevens websitebezoekers: maximaal 2 jaar.
• Gegevens met een wettelijke grondslag: maximaal 7 jaar.
• Gegevens verzameld door Facebook: maximaal 2 jaar.
Het kan zijn dat bepaalde persoonsgegevens langer bewaard worden, bijvoorbeeld in het geval van geschillen of incidenten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Cirkel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Cirkel van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@cirkelloopbaan.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kan Cirkel je vragen om je te identificeren. Cirkel reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.

Cirkel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Cirkel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@cirkelloopbaan.nl.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Deze privacyverklaring kan te allen tijde door Cirkel worden gewijzigd. Bij toekomstige wijzigingen in ons privacybeleid zal Cirkel de wijziging in kwestie hier vermelden, zodat je altijd weet welke persoonsgegevens door Cirkel worden verzameld, waarvoor deze worden gebruikt en aan wie deze persoonsgegevens openbaar worden gemaakt.

Wanneer je vragen of opmerkingen hebt over de privacybescherming van Cirkel, dan kun je Cirkel te allen tijde e-mailen op info@cirkelloopbaan.nl om je vragen of opmerkingen voor te leggen.

Cookie statement Cirkel

Gebruik van cookies
Cirkel gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Functionele cookies
Cirkel gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Voor deze cookies is je toestemming niet vereist.

Analytische cookies

Op deze website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Met Google Analytics meten we hoe bezoekers de website hebben gevonden en hoe de website wordt gebruikt, bijvoorbeeld welke pagina’s je hebt bezocht en hoe lang je bezoek duurde. Bij de instelling daarvan heeft Cirkel de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens gevolgd. De instellingen zijn daardoor niet te herleiden naar persoonsgegevens en zijn ze derhalve privacy ‘veilig.

Cookies van derden

Op deze website worden ook cookies geplaatst door sociale mediabedrijven, waaronder:
• LinkedIn
• Facebook
• Twitter
• Instagram

Cirkel wijst je erop dat klikken op social media iconen, link of –banners tot gevolg kan hebben dat je naar andere websites surft, waar mogelijk andere normen voor gegevensbescherming worden gehanteerd dan op de website van Cirkel. Je dient op andere websites de informatie over het gevoerde privacybeleid te raadplegen, omdat Cirkel niet verantwoordelijk is voor, en geen zeggenschap heeft over, de gegevensverzameling op deze websites.

Verwijderen en weigeren van cookie

Via de browserinstellingen kun je cookies verwijderen en instellen dat je niet meer wilt dat er cookies geplaatst worden. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van jouw browser. Let op: deze instellingen gelden dan alleen voor de browser van de computer waarop je het instelt.
Afmelden cookies
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Bewaartermijn

Cookies gebruikt op de website van Cirkel worden maximaal 2 jaar bewaard.

Wijzigingen in het cookiestatement

Deze cookiestatement kan te allen tijde door Cirkel worden gewijzigd. Bij toekomstige wijzigingen in ons cookiebeleid zal Cirkel de wijziging in kwestie hier vermelden, zodat je altijd weet welke cookies op de website worden gebruikt.

Wanneer je vragen of opmerkingen hebt over de cookiestatement van Cirkel, dan kun je te allen tijde e-mailen op info@cirkelloopbaan.nl om je vragen of opmerkingen voor te leggen.

Ontdek in 5 stappen jouw intrinsieke motivatie!

Download het e-book hier!

Contact

Telefoon

058 213 86 80
06 465 359 20

E-mail

abby@cirkelloopbaan.nl

Adres

Spanjaardslaan 160, 8916 AC Leeuwarden